Oproep en dagorde Algemene vergadering MBEL.

Logo Mushing Belgium

Op zaterdag 1 Oktober 2016, om 14u00, houden we onze Algemene vergadering te 3020 Veltem- Beisem, Kroonstraat 106.
Op de agenda staat :

 1. Aanwezigheden
  1. Ledenadministratie
  2. Telling der stemmen
 2. Goedkeuring dagorde.
 3. Goedkeuring verslag Algemene ledenvergadering van 3 okt 2015
 4. Jaarverslag van de voorzitter
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Jaarverslag van de sportverantwoordelijke
 7. Jaarverslag van de schatbewaarder
 8. Jaarverslag Animal Welfare , Natuur& bos
 9. Verslag kascommissarissen
 10. Ontlasting van de schatbewaarder
 11. Ontlasting van het bestuur
 12. Aanstelling kascommissarissen 2017.
 13. WSA Off Snow Reglement
 14. Team Belgium.
  1. Opsomming wedstrijden onder Team Belgium
  2. Kandidaturen en voorwaarden
 15. Voorstellen voor organiseren wedstrijden seizoen 2017-2018
 16. Reactie op verslagen Ministerie
 17. Natuur en bos en WSA
  1. Ministerie
  2. WSA
  3. Natuur en bos
 18. Bijkomende agendapunten en of bijkomende vragen
 19. Afsluiten van de Algemene vergadering

De volmachten en de kandidaten voor de nieuwe bestuursfunctie moeten ten laatste op 30 september 2016 om 2400 Hr op de sociale zetel toekomen. Adres: Iristraat 11 , 8670 Koksijde. Of per email aan rudiger.depauw@mushingbelgium.com .

dagorde_volmacht-01-okt-2016-version-nl

Groeten

Freddy Guillaume,

Voorzitter MBEL vzw

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: