Oproep en dagorde Algemene vergadering BRUM.

LOGO_BRUM2-kopiëren2-small

Op zaterdag 1 Oktober 2016, om 16u15, houden we onze Algemene vergadering bij onze partner Fest-Oh – Kroonstraat 106 te 3020 Veltem-Beisem (www.festoh.be)
Op de agenda staat :

 

 • Aanwezigheden
 • Ledenadministratie
 • Telling der stemmen
 • Goedkeuring dagorde.
 • Jaarverslag van de voorzitter
 • Jaarverslag van de penningmeester
 • Goedkeuring begroting 2016-2017
 • Controle jaarrekening 2015-2016 door kascommissarissen
 • Ontlasting van de penningmeester
 • Ontlasting van het bestuur
 • Aanstelling kascommissarissen 2017.
 • Bijkomende agendapunten en/of bijkomende vragen
 • Afsluiten van de Algemene vergadering

 

 

De volmachten moeten ten laatste op 29 oktober 2016 om 2400 Hr op de sociale zetel toekomen. Adres: Iristraat 11 , 8670 Koksijde. Of per email aan freddy.guillaume@mushingbelgium.com.

oproep_volmacht-en-dagorde-algemene-vergadering-brum

Groeten

Freddy Guillaume,

Voorzitter BRUM vzw

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: